Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

bostrele
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viawredna wredna
bostrele
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaRudeGirl RudeGirl

June 21 2015

bostrele
Reposted fromtowo85 towo85 viairmelin irmelin
bostrele
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viairmelin irmelin
bostrele
1859 ee4f
Reposted frombartoosz bartoosz viadzony dzony

June 04 2015

bostrele
9413 2d37
Reposted fromhepke hepke viaoski oski
bostrele
0186 df4f
Reposted fromcontroversial controversial viaoski oski
My problem was that no one ever needed me as much as I needed them.
— (via unconssolable)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou
bostrele

warrioreverdeen:

i’m 99.99 % sure i will be single forever

Reposted fromtwice twice
bostrele
4379 5baa 500
bostrele
9283 1af3
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viabylemtam bylemtam
bostrele
0630 c107
2186 c09a
Reposted fromzamulasz zamulasz viaseksgrupowy seksgrupowy
bostrele
4835 60da
Reposted fromrozaliee rozaliee viawredna wredna
bostrele
1179 bd89
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viairmelin irmelin
bostrele
9211 53eb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadestructives destructives
bostrele
5847 6fd6 500
Reposted fromssozs ssozs viadzony dzony
bostrele
8719 99a3 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viamyinspiration myinspiration
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl